Πετρωματα

Η Πετρολογία ή Πετρογραφία ή Λιθολογία είναι κλάδος της Γεωλογίας, ο οποίος επικεντρώνεται στην μελέτη (έρευνα και χημική σύσταση) των πετρωμάτων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώνονται και αναπτύσσονται. Συγγενεύει με την ορυκτολογία και την κοιτασματολογία.
Η Πετρολογία άρχισε ν΄ αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη του μικροσκοπίου όπου και συνέβαλε η χημική ποσοτική ανάλυση. Ιδιαίτεροι κλάδοι της Πετρολογίας είναι η Τεκτονική, που μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα πετρώματα συνδυάζονται και συγκροτούν τον φλοιό της Γης, και η Πετρογονία που ασχολείται με την ιστορία και την προέλευση αυτών.
Τα πετρώματα αποτελούν τις δομικές μονάδες του στερεού φλοιού της Γης[1] και η μελέτη τους μας δίνει πληροφορίες για τη γέννηση και την περαιτέρω εξέλιξη της γης και των πλανητών.

bestel viagra


Warning: sprintf(): Argument number must be greater than zero in /home/olympus/public_html/wp-content/themes/museum-core/comments.php on line 52